ترام یا کوچکترین واحد چاپ

ترام

سطح چاپ شده شامل مجموعه ای از نقطه های رنگی بسیار ریز است که در کنار هم یک تصویر جامع را ایجاد می کنند. ترام ها در چاپ مانند تار و پود در پارچه یا گره ها در قالی موجب پدیدار شدن تصاویر میگردند.

این نقاط کوچک که روی فیلم لیتوگرافی یا زینک یا سطح چاپ شده ایجاد می‌شوند با فواصل منظم دریک ســاختار شبکه ای چیده میشــوند که به آن شــبکه ترام یا ترام گفته میشود. هرچقدر این نقطه های چاپی درست تر و منظم تر در کنار هم قرار گیرند ، کیفیت چاپ نیز افزایش می یابد.

اگر یک لوپ یا ذره بین را روی یک کار چهار رنگ بگذارید آنچه مشاهده می‌کنید یا یک سطح کامل پر از رنگ است که به آن تُن پلات گفته می شود و یا در حالت دیگر سطحی را می بینید که از نقاط رنگی فراوانی تشکیل شده . این نقاط با زوایای مختلف در کنار هم  قرار گرفته‌اند و بین آن‌ها سفیدی کاغذ دیده می شود و با بزرگی و کوچکی خود ایجاد ســایه وروشــن می کند.

در قسمت های روشن تصویر ,ترام ها ریزتر و فاصله ی آن ها بیشتر است اما در قسمت های تیره , نقطه های ترام بزرگ تر می شود و درصد تیرگی کار افزایش می یابد . در نتیجه درصد ترام به میزان فشردگی ترام ها و تیرگی در هر قسمت از تصویر بستگی دارد .

هم‌نشینی رنگهای اصلی CMYK در چاپ افست تا حد زیادی به ترام و کیفیت قرارگیری آن بستگی دارد. شکل ترام معمولا نقطه است اما اشکال مختلفی با تنوع بسیار، مثلا دایره،بیضی،مربع،لوزی،لانه زنبوری،فانتزی و … وجود دارد که همه آنها برای هر کار چاپی مناسب نیستند.

ترام در چاپ افست :

در چاپ افست، معمولاً از ترام مربع استفاده می شود. چرا که به دلایل بصری، این ترام واضح تر دیده می‌شود.

اگر چه ترام ها و همنشینی رنگ های اصلی در چاپ افست بیشترین اهمیت و نقش را ایفا می کند اما سایر مراحل چاپ هم در کیفیت چاپ افست تاثیرگذار است.  در چاپ برای اینکه رنگها درست بر روی هم قرار گیرند و یک کار رنگی را درست نمایش دهند , بایستی ترام گذاری صورت گیرد , این ترام ها بایستی در زوایای استاندارد و مناسبی نسبت به هم قرار گیرند .

به طور مثال اگر اختلاف زاویه دو ترام مختلف کمتر از ۳۰ درجه باشد ,حالتی خاص در چاپ پدید می آید که به آن “پیچازی” میگویند . در این وضعیت لطافت کار رنگی از بین رفته و موج های متعددی در کار چاپی دیده میشود.

دقت ترام ، همان ریزی و درشتی ترام است کنترل و کار با ترامهای درشت تر، ساده تر است. اما جزئیات در چاپ با ترام های درشت تر دیده نمی شود. برای چاپهای مختلف، اندازه ترام متفاوت است و میزان انتخاب اندازه ترام به موارد متعدد ی از جمله نوع ماشین چاپ،کاغذ مورد استفاده ،مرکب چاپ و عوامل بسیار دیگر بستگی دارد .