گروه چاپ آرمانی / تازه ها  / روز داروساز – Pharmacists Day