گروه چاپ آرمانی / آموزش  / مدل رنگی CMYK
مدل رنگی CMYK

مدل رنگی CMYK

وقتی می گوییم چاپ چهار رنگ ،  منظور این نیست که در طرح فقط چهار رنگ وجود دارد . بلکه رنگ های موجود ، از ترکیب ۴ رنگ اصلی CMYK بدست می آید .

در این مدل ، چهار رنگ اصلی شامل : فیروزه ای یا سایان (CYAN) ، ارغوانی یا مجنتا ( MAGENTA) ، زرد (YELLOW) ، و مشکی (  KEY or BLACK ) ؛ می توانند غلظت ۱ تا ۱۰۰ داشته باشند .

ترکیب این رنگ ها بر روی کاغذ انجام می شود . یعنی رنگ اول بر روی کاغذ چاپ می شود ، سپس رنگ دوم بر روی رنگ اول چاپ می شود و به همین ترتیب رنگ های دیگر … .

آنچه در نهایت دیده می شود ، ترکیب ۴ رنگی است که بر روی هم و با غلظت های مختلف چاپ شده اند . در این مدل ، رنگ سفید وجود ندارد و در واقع ، رنگ سفید همان رنگ کاغذ است .

در مدل رنگی CMYK ، رنگ هایی نظیر طلایی ، نقره ای و متالیک وجود ندارد . بنابراین اگر در یک کار چاپ شده و با تکنولوژی افست ، چنین رنگ هایی را ببینید ، معنی آن این است که آن ها به عنوان رنگ های پنجم و اضافی بعد از CMYK ، بر روی کار ، چاپ شده اند .