گروه چاپ آرمانی / آموزش  / پلیت یا زینک
زینک چاپ

پلیت یا زینک

زینک ، نامی رایج برای ” پلیت ” در صنعت چاپ بوده که در زبان انگلیسی به معنای فلز روی می باشد .در حقیقت زینک ، ورقه ای فلزی از جنس آلیاژ روی ، منگنز و آلومینیوم است که در چاپ افست به عنوان یک واسط ، انتقال نقش و طرح را به لاستیک چاپ و بدنبال آن به کاغذ انجام می دهد .

در لیتوگرافی ، فایلی که برای چاپ ارسال شده است ، به چهار رنگ تشکیل دهنده ی آن ( CMYK ) تقسیم شده و فایل مربوط به هر رنگ با نوعی از مواد پلیمری مخصوص ، بر روی سطح ورقه ی آلومینیومی ، چاپ می شود . جنس سطح زینک ( پلیت ) ، یعنی بخش هایی که از ماده ی پلیمری پوشانده نشده است ، به گونه ای است که به هیچ عنوان ، مرکب را به خود جذب نمی کند ، اما جاذب آب می باشد .

بخش دیگر که طرح را با مواد پلیمری ، روی زینک ثبت می کند دقیقا برعکس عمل می کند . یعنی مرکب را جذب کرده و آب را جذب نمی کند .  زینک ( پلیت ) بسته به تصویری که با مواد پلیمری بر سطح آن نقش بسته ، مرکب را جذب می کند و بخش های دیگر سطح آن فقط مرطوب می شود . سپس رنگ جذب شده ، برای چاپ روی کاغذ به لاستیک دستگاه منتقل می شود .