خدمات تکمیلی

پوشش انواع خدمات چاپی از مزیت هایی است که در کنار تولیدات انبوه صنعتی،به مدیران تولید و تدارکات؛در صرفه جویی هزینه،زمان و پیشبرد بهتر برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت کمک می کند .

گروه چاپ آرمانی در کنار انواع خدمات تخصصی چاپ صنعتی ، خدمات جانبی و تکمیلی چاپ  را به شرح زیر ارائه می نماید :

  • طراحی
  • چاپ انواع کاتالوگ
  • چاپ انواع بروشور
  • انواع بروشور تا کنی
  • پاکت
  • ساک دستی
  • تقویم رو میزی
  • سر رسید