گروه چاپ آرمانی / تازه ها  / راهکار بسته‌بندی هوشمند فالر: نشانگر سطح شربت
راهکار بسته بندی هوشمند آگوست فالر - نشانگر سطح شربت

راهکار بسته‌بندی هوشمند فالر: نشانگر سطح شربت

جعبه هوشمند شربت امکان اندازه‌گیری سطح محلول را در هر زمان برای بیمار فراهم می‌کند.

راهکارهای خلاقانه نشان می‌دهد که چگونه بسته بندی می‌تواند تجربه و ارتباط بیمار با دارو را بهبود ‌بخشد، و چگونگی استفاده از دار‌وها را در آینده آسان‌تر سازد.

با سومین راهکار خلاقانه‌ی بسته‌بندی هوشمند شرکت فالر آشنا شوید:
بسته‌بندی با قابلیت اندازه‌گیری سطح شربت در طول دوره‌ی درمان.

امکان اندازه‌گیری سطح شربت در هر زمان برای بیمار فراهم است. کافی‌ست شربت درون بسته قرار داده شود و نشانگر روی جعبه، میزان موجودی محلول را نشان خواهد داد.


محصول Faller Packaging | ترجمه و زیرنویس گروه چاپ آرمانی