گروه چاپ آرمانی / تازه ها  / راهکار بسته‌بندی هوشمند آگوست فالر: نسخه پزشکی
راهکار بسته بندی هوشمند آگوست فالر - نسخه پزشکی

راهکار بسته‌بندی هوشمند آگوست فالر: نسخه پزشکی

بسته‌بندی هوشمند ارتباط پزشک و بیمار را تسهیل و استفاده از دار‌وها و نسخه آنلاین پزشکی را در آینده آسان‌تر می‌کند.

بسته‌بندی هوشمند، تجربه و ارتباط بیمار با دارو را بهبود می‌بخشد و همچنین چگونگی استفاده از دار‌وها را در آینده آسان‌تر می‌کند.

با دومین راهکار خلاقانه‌ی بسته‌بندی هوشمند شرکت فالر، آشنا شوید:

در این تکنولوژی، بیمار از دستورالعمل‌های صحیح دوز مطلع می‌شود و صفحه‌ی نمایش، LED قرمز و همچنین سیگنال صوتی به او یادآوری می‌کند که دارو را به‌موقع مصرف کند.


محصول Faller Packaging | ترجمه و زیرنویس گروه چاپ آرمانی