گروه چاپ آرمانی / خبرنامه  / از چاپخانه تا داروخانه
خبرنامه فصلی - شمازه یک - از چاپخانه تا داروخانه

از چاپخانه تا داروخانه

اولین شماره خبرنامه فصلی گروه چاپ آرمانی: از چاپخانه تا داروخانه؛ ویژه‌نامه‌ی بسته‌بندی دارویی

ارتباط تنگاتنگ و موثر با همکاران و مشتریان، از سال‌های دور تا به امروز، دغدغه و اولویت ما در گروه چاپ آرمانی بوده است.

اکنون در راستای ایده‌های پر شور و امیدِ سال‌های دورِ آغاز فعالیت‌مان، اولین شماره‌ی خبرنامه تخصصی گروه چاپ آرمانی در حوزه‌ی چاپ و بسته‌بندی را به انتشار می‌رسانیم.

این خبرنامه با چشم‌انداز رشد و گسترش هرچه بیشتر، در موضوعات مختلف و متمرکز بر صنایع متنوع در ارتباط با دنیای چاپ، به‌صورت فصلی منتشر خواهد شد.