گروه چاپ آرمانی / آموزش  / مرکب چاپ چطور ساخته می‌شود؟
مرکب چاپ چطور ساخته می‌شود

مرکب چاپ چطور ساخته می‌شود؟

در این ویدئو می‌بینید که چطور رنگ و جوهر از مواد خام ساخته می‌شود. هرآنچه باید در مورد فرآیند، چالش‌ها و لذت ساخت مرکب چاپ بدانید.

مرکب، مایعی خمیری‌شکل است؛ که برای انتقال و تولید تصویر بر روی یک سطح چاپی فرموله می‌شود.

عناصری که برای ساخت مرکب‌های چاپ به کار می‌روند، به سه دسته اصلی طبقه‌بندی می‌شوند:

اول: عناصر جامد یا رنگدانه‌ها (پیگمنت‌ها)؛

دوم: عناصر مایع یا سیال‌های حامل و حلال‌ها؛ که باعث پخش شدن یکنواخت رنگدانه‌ها و چسبیدن آن‌ها به سطح چاپی می‌شوند.

سوم: خشک‌کننده‌ها و عناصر ترکیبی؛ که باعث سریع‌تر خشک شدن مرکب می‌شوند.


محصول The Printing Ink Company | ترجمه و زیرنویس گروه چاپ آرمانی