گروه چاپ آرمانی / آموزش  / چاپ افست چطور کار می‌کند؟
چاپ افست چطور کار می‌کند؟

چاپ افست چطور کار می‌کند؟

چاپ افست، چیزی فراتر از یک فرآیند ماشینی‌ست…

در چاپ افست، جوهر یا مرکب چاپ مستقیماً با صفحه کاغذ تماس ندارد. ابتدا جوهر روی یک سیلندر فلزی و از آن‌جا روی یک صفحه لاستیکی منتقل می‌شود.

در این مرحله، صفحه لاستیکی پس از اِعمال تنظیمات و فشار لازم در دستگاه، با صفحه کاغذ، تماس پیدا می‌کند و جوهر روی کاغذ نقش می‌بندد.

در دستگاه چاپ افست سه غلطک یا سیلندر استوانه‌ای روی یکدیگر قرار گرفته‌اند و با سرعت مشخصی می‌چرخند.

غلطک بالایی یک سیلندر فلزی‌ست. غلطک میانی، سیلندر پلاستیکی و غلطکی که در آخر قرار دارد، برای این است که کاغذ را برای جذب جوهر روی غلطک میانی فشار دهد. زمانی‌که کاغذ وارد دستگاه می‌شود، جوهر ابتدا از غلطک بالایی (فلزی) به غلطک میانی (پلاستیکی) منتقل شده و کاغذ در اثر اصطکاک و تماس با غلطک میانی و رد شدن از روی غلطک زیرین، جوهر را جذب می‌کند.

این فرایند، چند بار دیگر و هر بار با رنگ‌های مختلف تکرار می‌شود.

درحقیقت، درون یک دستگاه چاپ چهار رنگ، چهار ایستگاه جوهرافشانی وجود دارد و تصویر نهایی، پس از عبور کاغذ از هر چهار ایستگاه، روی آن نقش می‌بندد.


محصول Express Cards | ترجمه و زیرنویس: گروه چاپ آرمانی