گروه چاپ آرمانی / جعبه تایمر راه پله / برنا الکترونیک

جعبه تایمر راه پله / برنا الکترونیک

جعبه صنعتی

به سفارش :

شرکت برنا الکترونیک

متریال:

مقوا پشت طوسی 300 گرم

نوع چاپ :

افست 2 رنگ و 3 رنگ

پوشش :

ورنی

خدمات تکمیلی:

جعبه چسبانی ویژه