گروه چاپ آرمانی / جعبه مانیتورینگ و محافظ / برنا الکترونیک

جعبه مانیتورینگ و محافظ / برنا الکترونیک

جعبه صنعتی

به سفارش :

شرکت برنا الکترونیک

متریال:

مقوا پشت طوسی 300 گرم

نوع چاپ:

افست 4 رنگ

پوشش:

ورنی