گروه چاپ آرمانی / جعبه آمپول / کاسپین تامین

جعبه آمپول / کاسپین تامین

جعبه دارویی

به سفارش :

شرکت داروسازی کاسپین تامین

متریال:

مقوا ایندربرد 300 گرم

نوع چاپ :

افست 4 رنگ

پوشش:

UV