گروه چاپ آرمانی / جعبه خمیر دندان چوج / داروسازی گیاه اسانس

جعبه خمیر دندان چوج / داروسازی گیاه اسانس

جعبه بهداشتی

به سفارش :

شرکت داروسازی گیاه اسانس

متریال:

مقوای ایندربرد 300 گرم

نوع چاپ :

افست 4 رنگ

پوشش :

یووی

خدمات تکمیلی:

برجسته ، نقره کوب ، جعبه چسبانی ویژه