گروه چاپ آرمانی / جعبه دلوکستین / راموفارمین

جعبه دلوکستین / راموفارمین

جعبه دارویی

کپسول دلوکستین

به سفارش :

شرکت داروسازی رامو فارمین

متریال:

مقوا پشت طوسی 300 گرم

نوع چاپ:

افست 4 رنگ

خدمات تکمیلی:

بریل