گروه چاپ آرمانی / جعبه اورتو دنتول / داروسازی خرمان

جعبه اورتو دنتول / داروسازی خرمان

جعبه دارویی

خمیر دندان و دهانشویه

به سفارش :

داروسازی خرمان

متریال:

مقوا ایندر برد 300 گرم

نوع چاپ:

افست دو رو / 5 رنگ رو + تک رنگ پنتون - 4 رنگ پشت + تک رنگ نقره ای

پوشش خمیر دندان :

UV

پوشش دهان شویه :

ورنی واتر بیس

خدمات تکمیلی:

برجسته