گروه چاپ آرمانی / جعبه فررودین /آرین سلامت سینا

جعبه فررودین /آرین سلامت سینا

جعبه دارویی

به سفارش :

آرین سلامت سینا

متریال:

مقوا ایندربرد 300 گرم

نوع چاپ:

افست دو رو ، چهار رنگ رو / تک رنگ پشت

پوشش:

یووی موضعی

خدمات تکمیلی:

برجسته