گروه چاپ آرمانی / جعبه کرم کودک – کرم وازلین / فیروز

جعبه کرم کودک – کرم وازلین / فیروز

جعبه های بهداشتی

کرم کودک – کرم وازلین

به سفارش :

گروه بهداشتی فیروز

متریال جعبه کرم کودک:

مقوا ایندربرد 300 گرم

متریال جعبه وازلین فیروز:

مقوا پشت سفید 300 گرم

نوع چاپ:

افست 3 رنگ پنتون

پوشش جعبه کرم کودک:

UV

پوشش جعبه وازلین:

ورنی