گروه چاپ آرمانی / جعبه ژنیتیکون/ژنیان فارمد

جعبه ژنیتیکون/ژنیان فارمد

جعبه دارویی

به سفارش :

شرکت داروسازی ژنیان فارمد

متریال:

مقوا ایندر برد 300 گرم

نوع چاپ:

افست 4 رنگ

پوشش :

UV

خدمات تکمیلی:

بریل