گروه چاپ آرمانی / جعبه چای / هافمن

جعبه چای / هافمن

جعبه غذایی

به سفارش :

شرکت هافمن

متریال:

مقوا ایندر برد 300 گرم

نوع چاپ:

افست یک رو 4 رنگ

پوشش:

سلفون مات

خدمات تکمیلی:

برجسته / جعبه چسبانی لاک باتم چسبی