گروه چاپ آرمانی / جعبه آزمایشگاهی / من

جعبه آزمایشگاهی / من

جعبه دارویی

به سفارش :

شرکت من

متریال:

مقوا ایندر برد 350 گرم

نوع چاپ:

افست 4 رنگ

پوشش:

UV