گروه چاپ آرمانی / جعبه چای هدیه / پخش ممتاز

جعبه چای هدیه / پخش ممتاز

جعبه غذایی

به سفارش :

پخش سراسری ممتاز

متریال:

مقوا ایندر برد 300 گرم

نوع چاپ:

افست 4 رنگ پشت / 4 رنگ رو

پوشش :

سلفون مات - UV موضعی

خدمات تکمیلی:

جعبه چسبانی ویژه به همراه منقسم