گروه چاپ آرمانی / جعبه لاک پاک کن / ناژه

جعبه لاک پاک کن / ناژه

جعبه آرایشی بهداشتی

به سفارش :

شرکت پرپود پاکان

متریال:

مقوا ایندر برد 300 گرم

نوع چاپ :

افست دو رو / چهار رنگ به همراه تک رنگ پنتون رو - تک رنگ پشت

پوشش:

ورنی