گروه چاپ آرمانی / سررسید و دفتر یادداشت

سررسید و دفتر یادداشت

طراحی و اجرا :

گروه آرمانی

ابعاد :

اروپایی

کاغذ:

تحریر نخودی 70 گرم

نوع چاپ:

افست دو رنگ

خدمات تکمیلی:

صحافی چسب و دوخت / جلد گالینگور طرح چرم هلندی /کش و روبان و پاکت /همراه با ضرب داغی یا پلاک روی جلد