گروه چاپ آرمانی / جعبه قرص نات سور/ پوراطب

جعبه قرص نات سور/ پوراطب

جعبه دارویی

به سفارش :

شرکت دارویی پوراطب

متریال:

مقوا ایندربرد 300 گرم

نوع چاپ:

افست دو رو / 4 رنگ رو - تک رنگ پشت

پوشش :

UV موضعی

خدمات تکمیلی:

برجسته