گروه چاپ آرمانی / جعبه نوافن / داروسازی الحاوی

جعبه نوافن / داروسازی الحاوی

جعبه دارویی

به سفارش :

داروسازی الحاوی

 

متریال:

مقوا ایندربرد 300 گرم

نوع چاپ:

افست سه رنگ همراه با تک رنگ نقره ای

پوشش:

ورنی واتربیس