گروه چاپ آرمانی / جعبه کلوچه خرمایی/ پیمان

جعبه کلوچه خرمایی/ پیمان

جعبه غذایی

به سفارش :

صنایع غذایی پیمان لاهیجان

متریال:

مقوا پشت طوسی 300 گرم

نوع چاپ:

افست 4 رنگ

پوشش :

UV

خدمات تکمیلی:

جعبه چسبانی لاک باتم چسبی 6 نقطه