گروه چاپ آرمانی / جعبه قرص گیاهی / ابن ماسویه

جعبه قرص گیاهی / ابن ماسویه

جعبه دارویی

ماسومنت / رازین

به سفارش :

داروسازی ابن ماسویه

متریال:

مقوا ایندربرد 300 گرم

نوع چاپ:

افست 4 رنگ

پوشش:

ورنی