گروه چاپ آرمانی / جعبه هدیه چای طعم دار / رفاه لاهیجان

جعبه هدیه چای طعم دار / رفاه لاهیجان

جعبه غذایی

به سفارش :

شرکت رفاه لاهیجان

متریال:

مقوا ایندر برد 300

نوع چاپ :

افست دو رو ، چهار رنگ رو / چهار رنگ پشت

پوشش:

سلفون مات / یووی موضعی

خدمات تکمیلی :

جعبه چسبانی ویژه