گروه چاپ آرمانی / جعبه چای سیاه / رفاه لاهیجان

جعبه چای سیاه / رفاه لاهیجان

جعبه غذایی

به سفارش  :

چای رفاه لاهیجان

متریال:

مقوا پشت طوسی 350 گرم

نوع چاپ:

افست 4 رنگ

خدمات تکمیلی:

جعبه چسبانی لاک باتم چسبی

پوشش:

UV