گروه چاپ آرمانی / جعبه سولیفناسین/ راموفارمین

جعبه سولیفناسین/ راموفارمین

جعبه دارویی

قرص سولیفناسین

به سفارش :

شرکت داروسازی راموفارمین

متریال:

مقوا پشت طوسی 300 گرم

نوع چاپ:

افست 4 رنگ

خدمات تکمیلی:

بریل