گروه چاپ آرمانی / آموزش  / دستگاه چاپ افست شیت
عملکرد دستگاه چاپ افست شیت

دستگاه چاپ افست شیت

قسمت‌های مختلف دستگاه چاپ افست شیت چطور کار می‌کنند؟ دستگاه چاپ افست از چه بخش‌هایی تشکیل شده؟

به‌طور کلی دستگاه چاپ افست شیت به چهار بخش اصلی تقسیم می‌شود:

سیستم تغذیه و جایگذاری

واحدهای چاپ

سیستم خروج کاغذ

بخش کنترل

در این ویدئو عمکرد جذاب قسمت‌های مختلف دستگاه چاپ افست ده ستونه را می‌بینید. از قسمت ورودی کاغذ تا آماده‌سازی زینک و در نهایت برش و صحافی.


منبع: Sappi Tube | ترجمه و زیرنویس: گروه چاپ آرمانی