گروه چاپ آرمانی / جعبه پودر کیک / بن سا

جعبه پودر کیک / بن سا

جعبه های پودر آماده کیک و شیرینی

به سفارش :

شرکت شیرین شاد

متریال:

مقوا ایندر برد 300 گرم

نوع چاپ :

افست دو رو / 4 رنگ رو - 4 رنگ پشت

پوشش :

ورنی واتر بیس ( رو و پشت )