بازنمایی محصول در بستری از فرم و رنگ ، موجب تعامل پایدار میان

تولید کننده و مصرف کننده است .

بسته بندی ، به عنوان لباسی بر تن محصول ، می تواند مصرف کننده را ترغیب یا

منصرف نماید.

ماموریت گروه چاپ آرمانی ، ارتقاء فروش از طریق کیفیت بصری در بسته بندی

محصولات می باشد .

این امر با تلفیقی   از دانش ، تجربه ، تجهیزات مدرن ، آتلیه حرفه ای

واستانداردهای کیفی به انجام می رسد .

بدیهی ست اعتماد و تعهد به کیفیت مطلوب و تحویل به موقع کار ، در کنار قیمت

مناسب ؛ نیاز اصلی و شرط اساسی ارتباط میان تیم اجرایی چاپ و بسته بندی

باتولید  کنندگان و صاحبان کالاست.

تجربیات کاری

جعبه 0
لیبل 0
کارتن 0
خدمات تکمیلی 0