گروه چاپ آرمانی / جعبه فرآورده های گیاهی / دینه

جعبه فرآورده های گیاهی / دینه

جعبه های دارویی

به سفارش :

مجتمع صنایع دینه ایران

متریال:

مقوا ایندر برد 300 گرم

نوع چاپ:

افست 4 رنگ

پوشش :

UV