گروه چاپ آرمانی / جعبه هدیه دمنوش / مهرگیاه

جعبه هدیه دمنوش / مهرگیاه

جعبه غذایی

به سفارش :

شرکت مهر گیاه

متریال:

مقوا ایندر برد 300 گرم

نوع چاپ :

افست 5 رنگ

پوشش:

سلفون براق

خدمات تکمیلی:

منقسم و جعبه چسبانی ویژه