گروه چاپ آرمانی / جعبه لوسیون میرتونیک/ خرمان

جعبه لوسیون میرتونیک/ خرمان

جعبه دارویی

به سفارش :

داروسازی خرمان

متریال جعبه لوسیون میرتونیک:

مقوا ایندر برد 300 گرم

متریال جعبه مادر میرتونیک:

مقوا ایندر برد 350 گرم

نوع چاپ:

افست 4 رنگ

پوشش:

UV

خدمات تکمیلی:

برجسته