لوپ یا ذره بین چاپ

لوپ

لوپ یا ذره بین چاپ ، ابزاری برای کنترل کار چاپی است . وقتی لوپ را روی یک سطح کامل پوشیده از رنگ ، در یک کار چهار رنگ می گذاریم ؛ آنچه دیده می شود ، دنیای رنگارنگ ترام است .

ترام ها نقاط رنگی فراوانی هستند که با زوایای مختلف کنار هم قرار گرفته اند و بین آن ها رنگ سفید کاغذ دیده می شود . در چنین

حالتی ، نقاط رنگی CMYK که باعث ایجاد جلوه های زیبای تصاویر می شوند ، قابل تشخیص هستند .

لوپ ، ابزاری تخصصی و حرفه ای برای کنترل کیفیت چاپ ، زاویه ی ترام ، رجیستر صحیح رنگ ، درصد رنگ و تشخیص تعداد رنگ های

بکار رفته در یک کار چاپی است .

با لوپ ، ترام ها کنترل شده و از عدم دقت اپراتور چاپ در تنظیم رنگ و فشار دستگاه ، جلوگیری می شود .