گروه چاپ آرمانی / خبرنامه  / از طبیعت تا صنعت
جلد خبرنامه از طبیعت تا صنعت

از طبیعت تا صنعت

دومین شماره خبرنامه فصلی گروه چاپ آرمانی: از طبیعت تا صنعت؛ ویژه‌نامه‌ی تخصصی بسته‌بندی سازگار با محیط زیست

جایگزینی کاغذ به‌جای پلاستیک و ایده‌های جدید برای بازیافت یا طراحی و تولید بسته‌بندی اکو از عناوین مهمی‌ست که در سال‌های اخیر مورد توجه صنایع مختلف و کشورهای درحال توسعه بوده است.

در این شماره با نگاهی ویژه به موضوع داغ و ترند مهم صنعت بسته‌بندی، از سوژه‌ی سازگاری بسته‌بندی با محیط زیست می‌خوانید.

این خبرنامه با چشم‌انداز رشد و گسترش هرچه بیشتر، در موضوعات مختلف و متمرکز بر صنایع متنوع در ارتباط با دنیای چاپ، به‌صورت فصلی منتشر خواهد شد.